Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Wniosek o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Wniosek o stypendium może złożyć:

- dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, pełnoletnim uczniem lub,

- rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na stałe zamieszkałych
na terenie Gminy Damasławek.

 

 KRYTERIA  PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

1. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych stałych mieszkańców Gminy Damasławek,
którzy spełniają kryteria określone w pkt 1 lub 2 tj:

1) W wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

- 5,7 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,

- 5,5 – w przypadku uczniów gimnazjów,

- 5,0 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2) W wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

- 5,0 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,

- 4,75 – w przypadku uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dodatkowo spełniają jedno z następujących kryteriów:

a) są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

b) ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w części I (polonistyczno-matematycznej) i części II (język obcy) otrzymali co najmniej 95% punktów możliwych
do zdobycia (dotyczy uczniów kl. VI szkół podstawowych), z egzaminu gimnazjalnego
w każdej części otrzymali co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów, maturzyści otrzymali co najmniej 85% (z przedmiotów obowiązkowych, z każdej części egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym),

c) w konkurencjach indywidualnych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe zdobyli medal, zajmując I miejsce w wojewódzkich zawodach sportowych lub I – III miejsce w ogólnopolskich zawodach,

d) zostali powołani do młodzieżowej kadry narodowej w swojej dyscyplinie sportu.

3)W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników naukowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników.

 

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

1) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne – kserokopie świadectwa, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów.

2) Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia komisji egzaminacyjnej.

3) Oświadczenie dyrektora o średniej ocen oraz ocenie z zachowania.

 

 Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym należy składać w terminie od 1 lipca do 30 lipca w Urzędzie Gminy
Damasławek. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

Sekretariat

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek 8:30-16:30, wtorek-piątek 7:30-15:30

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

Pokój nr 4

 

KONTAKT:

tel. 67 26 43 611

 

Wzór wniosku w załączeniu

Załączniki

Wniosek o stypendium (14.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Furmaniak
Data utworzenia:2016-06-13 15:16:55
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2016-06-13 15:17:15
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2016-06-13 15:18:58
Ostatnia zmiana:2016-06-13 15:19:13
Ilość wyświetleń:1133
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij