Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Karta informacyjna

 

 

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62- 110 Damasławek

 

 Karta informacyjna

ZGROMADZENIA

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485)

 

KTO MOŻE WSTĄPIĆ Z WNIOSEKIEM / ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ:

Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

OPŁATA:

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed datą planowaną zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

 

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu umożliwiający kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej
  i numer telefonu umożliwiającej kontakt z tą osobą,
 2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim,
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,
 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywalny czas trwania, przewidywalną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

Rozpatrzenie sprawy następuje bez zbędnej po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu.  Organ gminy wydaje decyzji o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzenia albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne,
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usnąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy prawo o zgromadzeniach.

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia tę decyzję na stronie przedmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazują ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

 

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

Zgodnie z tą procedurą organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia telefoniczne lub na adres poczty elektronicznej wojewódzki centrum zarzadzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim,
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywalny czas trwania, przewidywalną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA :

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

Godziny pracy urzędu: poniedziałek od 8:30 do 16:30,

wtorek – piątek od 7:30 do 15: 30

tel. 67 26 13 611, 67 26 13 627

fax. 67 26 13 611, 67 26 13 627

e-mail: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA TRYB UPROSZCZONY:

Wojewódzki Centrum Zarządzania Kryzysowego

p. 305 bud. C

61 854 99 00 czynne całą dobę

fax: 61 854  99 20, 61 852 73 27

e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia

 

DANE KONTAKTOWE:

Sąd Okręgowy w Poznaniu

XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile

Al. Powstańców Wlkp. 79

64-920 Piła

Tel: 734 414 188

 

UWAGI:

 • Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępne dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w calu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych
 • Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Maria Chojnacka
Data utworzenia:2016-01-22 14:49:26
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2016-01-22 14:49:27
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2016-01-22 14:54:33
Ostatnia zmiana:2016-01-22 14:54:46
Ilość wyświetleń:1142

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij