Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Karta Dużej Rodziny.

 

 

URZĄD GMINY DAMASŁAWEK

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

 

----------------------------------------------------------

 KARTA INFORMACYJNA

Karta Dużej Rodziny

----------------------------------------------------------

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1832 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
a) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
b) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
c) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
d) w przypadku osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domy dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.
Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznania karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

OPŁATA:

1. Karta jest przyznawana bezpłatnie
2. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
Sekretariat Urzędu (pokój nr 2)


GODZINY PRACY:

  • Poniedziałek 8:30-16:30,
  • wtorek – piątek 7:30-15:30


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
pokój nr 1


KONTAKT:
 
tel.: 67 26 13 627, 67 26 13 611
sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl lub
m.chojnacka@damaslawek.nowoczesnagmina.pl 

 

DRUKI DO POBRANIA:

• wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
• oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (ZKDR-01),
• oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (ZKDR-02),
• oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (ZKDR-03),
• informacje o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej (ZKDR-04).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, Wójt Gminy Damasławek informuje, że

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy z siedzibą w Damasławku, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.
3. Dane są przetwarzane w celu przyznawaniu członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Urząd Gminy Damasławek. Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie.
4. Dane będą przechowywane przez okres ustalony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych oraz ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Nie podanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

 

Załączniki

KDR - wniosek od 1 stycznia 2018 (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor oswiadczenia o planowanym terminie ukonczenia nauki (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor oswiadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor oswiadczenia o wladzy rodzicielskiej (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZKDR-04 - zalacznik dot osob uprawnionych do wyswietlania karty elektronicznej (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Chojnacka
Data utworzenia:2014-06-26 13:42:17
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2014-06-26 13:42:20
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2014-06-26 13:47:03
Ostatnia zmiana:2018-07-17 08:13:50
Ilość wyświetleń:821
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij